Bilgisayar İşletmenliği Sınav Soruları

Bilgisayar İşletmenliği Sınav Soruları

BİLGİSAYARA GİRİŞ

 1. Bilgiler geçici olarak hangi bellek üzerinde tutulur?

  1. Disket
  2. Hard disk
  3. RAM
  4. ROM
 2. Aşağıdakilerden hangisi bilgisayarın çalışması için gerekli değildir?

  1. Giriş ünitesi
  2. İşlem ünitesi
  3. Çıkış ünitesi
  4. Visual Basic
 3. Aşağıdakilerden hangisi bir yan bellektir?

  1. CPU
  2. DISK
  3. RAM
  4. ROM
 4. Aşağıdakilerden hangisi donanımın parçası değildir?

  1. Sürücü
  2. Ekran
  3. Windows
  4. Klavye
 5. Kaynak programı makine diline çeviren programa ne ad verilir?

  1. Derleyici
  2. Yorumlayıcı
  3. Uygulama
  4. Amaç
 6. Bilgisayardan görüntüyü izlemek için kullanılan donanım birimlerine ne ad verilir?

  1. Klavye
  2. Monitör
  3. CDROM
  4. Printer
 7. Aşağıdaki belleklerden hangisi daha hızlı çalışır?

  1. Cd-Rom
  2. Yardımcı bellek

   (1)

  3. RAM bellek
  4. Flash Bellek
 8. Aşağıdakilerin hangisi bilgisayarlar arası iletişimi sağlayan karttır?

  1. Ethernet k.
  2. SCSI Arabirimi k.
  3. Ses k.
  4. TV ve Radyo k.

   WINDOWS İŞLETİM SİSTEMİ

 9. Windows’ta Belgeler (Documents) seçeneği nereden boşaltılır?

  1. Başlat Çalıştır (Start Run)
  2. Başlat Yardım (Start Help)
  3. Başlat Programlar (Start Programs)
  4. Başlat Ayarlar Görev çubuğu (Start/ Settings/ Taskbar)
 10. Pencerelerin sağ üst köşesinde bulunan düğmesinin görevi nedir?

  1. Yardım (Help)
  2. Çalıştır (Run)
  3. Ekranı Kapla(Maximize)
  4. Kapat (Close)
 11. Windows altında DOS işletim sistemine geçiş için kullanılan komut aşağıdakilerden hangisidir?

  1. Donatılar (Accessories)
  2. MS-DOS Komut istemi (MS-DOS Prompt)
  3. Başlangıç (Startup)
  4. Windows Gezgini (Windows Explorer)
 12. Not Defteri (NotePad) uygulamasında oluşturulan dosyaların uzantısı aşağıdakilerden hangisidir?

  1. .DOC B) .WRI

   C) .TXT D) .XLS

 13. Açılan bir pencerenin düğmesine basılır ise ne olur?

  1. Pencere kapanır
  2. Pencere ekranı kaplar

   (2)

  3. Pencere görev çubuğunda simge haline gelir.
  4. Pencere aktif hale geçer
 14. Denetim masasını (Control Panel) açmak için hangi menü seçenekleri kullanılır?

  1. Başlat(Start) / Ayarlar (Setting) / Denetim Masası(Control Panel)
  2. Programlar (Programs) / Donatılar(Accessories)
  3. Programlar (Programs) / Başlangıç(Startup)
  4. Programlar (Programs)/ Microsoft Office
 15. Paint uygulamasında hazırlanan bir resim bu uygulamanın hangi komutu ile Masaüstü zeminine duvar kâğıdı olarak döşenebilir?

  1. Dosya / Duvar Kâğıdı Olarak Ayarla (File/ Set as Wallpaper)
  2. Düzen / Tümünü Seç (Edit / Select All)
  3. Dosya / Farklı Kaydet (File/ Save As…)
  4. Hiçbiri
 16. Silinen öğeler nereye alınır?

  1. Bilgisayarım (My Computer)
  2. Gelen Kutusu (Inbox)
  3. Geri Dönüşüm Kutusu (Recycle Bin)
  4. Microsoft Network
 17. Windows için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

  1. Bir programlama dilidir
  2. Bir işletim sistemidir
  3. Virüs temizleme programıdır
  4. Veri tabanıdır

18 Sisteme printer eklemek için hangi bölüm kullanılmalıdır?

 1. Ayarlar/ Ağ Bağlantıları(Settings/ Network Connections)
 2. Ayarlar/ Yazıcılar (Settings/ Printers)
 3. Ayarlar/ Görev Çubuğu (Settings/ Taskbar)
 4. Programlar/ Windows Gezgini (Programs/ Windows/ Explorer)
 1. Yandaki düğmenin anlamı aşağıdakilerden hangisidir?

  1. Klasör Seçenekleri
  2. Görünümler
  3. Özellikler
  4. Tam ekran
 2. Herhangi bir dosya veya dizini diskete kopyalamak için aşağıdaki seçeneklerden hangisi kullanılır?

  1. Dosya Menüsü-Kopyala-Disket A

   (3)

  2. Düzen Menüsü-Gönder-Disket A
  3. Fare sağ düğme-Gönder-Disket A
  4. Görünüm Menüsü -Kopyala-Disket A
 3. I II III IV

  Yukarıdaki simgelerden hangisi Kopyala komutuna aittir?

  1. I
  2. II
  3. III
  4. IV
 4. Büyük harfle A yazmak için aşağıdaki tuşlardan hangisi kullanılmalıdır?

  1. ALT+A
  2. ALTGR+A
  3. SHIFT+A
  4. CTRL+A
 5. Disk birleştirici ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

  1. Başlat-Programlar-Donatılar-Disk birleştirici tıklanarak bu uygulama çalıştırılır.
  2. Sabit disk üzerinde dosyaları kopyalama, taşıma ve silme işlemleri sonucunda boşluklar oluşur. Disk birleştirici bu boşlukları ortadan kaldırır.
  3. Dosyaların parçalarını bir araya toplamak ve dosyaların arasındaki boşlukları ortadan kaldırarak, sabit disk veya disket üzerindeki dosyaları düzenlemek için bu program kullanılır
  4. Disk birleştiricisini kullanarak dosyaların birleştirilmesi sonucunda bilgisayar biraz daha hızlanacaktır
 6. I II III IV Yandaki simgelerin hangisi ağ paylaşımına Açılmamıştır?

  1. I-II B) II-III C) I-IV D) II-IV
 7. Herhangi bir yardımcı tuşa gerek kalmadan sürekli büyük yazma imkânı sağlayan tuş hangisidir?

  1. Caps Lock
  2. Shift
  3. Tab
  4. Num Lock
 8. CTRL+V Kısa yol tuşunun görevi nedir?

  1. Seçili olan nesneleri yapıştırır

   (4)

  2. Seçili olan nesneleri taşır
  3. Seçili olan nesneler hafızaya alır
  4. Seçili olan nesneleri siler
 9. Masa üstündeki Belgelerim Klasörü görüntülenmemesi için izlenen yol aşağıdakilerden hangisidir?

  1. Görüntü ÖzellikleriMasa ÜstüMasa üstünü ÖzelleştirBelgelerim Klasörü işaretlenmez
  2. AraçlarKlasör SeçenekleriGörünümHer bir klasörün görünüm ayarlarını anımsa işaretlenmez
  3. AraçlarKlasör SeçenekleriGörünümAdres Çubuğunda Tam Yolu Görüntüle işaretlenmez
  4. AraçlarKlasör SeçenekleriGörünümKlasör Penceresini Ayrı İşlemde Başlat işaretlenmez
 10. Bilgisayar açık durumda iken çalışma yapıldığı anda ekran koruyucusunun devreye girmesi için ayarlar nereden yapılamaz?

  1. Masa üstündeyken Mouse’un sağ düğmesi / özellikler
  2. Masa üstündeyken Mouse’un sağ düğmesi / Yeni / kısa yol
  3. Başlat / Ayarlar / Denetim masası / Görüntü
  4. Bilgisayarım / Denetim masası / Görüntü
 11. Windows Gezgininde (Windows Explorer) iken Görünüm-Ayrıntılar (View/ Details) seçeneği seçildiğinde nesnelere ait hangi bilgi liste içerisinde yer almaz?

  1. Adları
  2. İçerikleri
  3. Türleri
  4. Değiştirilme tarihleri
 12. Başlat (Start) menüsüne yeni bir seçenek eklemek için hangi işlemler takip edilmelidir?

  1. Başlat/ Ayarlar/ Görev çubuğu (Start/ Settings/ Taskbar)
  2. Başlat/ Ayarlar/ Durum çubuğu (Start/ Settings/ Status Bar)
  3. Başlat/ Ayarlar / Araç çubukları (Start/ Settings/ Toolbars)
  4. Başlat / Programlar/ Donatılar (Start/ Programs/ Accessories)
 13. Word Pad programında bir belgeyi kaydetmek için hangi menü kullanılır?

  1. Ekle
  2. Düzen
  3. Görünüm
  4. Dosya
 14. Windows ortamında silinen dosyalar nerede saklanır?

  (5)

  1. Run (Çalıştır)
  2. Recycle Bin(Geri Dönüşüm Kutusu)
  3. Control Panel(Denetim Masası)
  4. Find (Bul)
 15. Windows Explorer (Windows Gezgini) ortamında bir dosyayı seçtikten sonra Edit/ Copy (Düzen/ Kopyala) seçeneğinin görevi aşağıdakilerden hangisidir?

  1. Seçili dosyayı istenilen alana taşır.
  2. Dosyanın bir kopyasını Recycle Bin ’e (Geri Dönüşüm Kutusu) atar.
  3. Dosyanın bir kopyasını almamızı sağlar.
  4. Hiçbiri
 16. Yandaki masaüstü öğesinin görevi nedir?

  1. Bilgisayarım B) Belgelerim

   C) Geri dönüşüm kutusu D) Internet Explorer

 17. Belgeler (Document) klasörünün işlevi nedir?

  1. En son çalışan belgelerin kısayollarını içerir
  2. Bütün belgelerin kısayollarını içerir.
  3. Sadece Word belgelerini içerir.
  4. Sadece Excel belgelerini içerir.
 18. Bir klasörü gizlemek için aşağıdaki yöntemlerden hangisi geçerlidir?

  1. Klasör seçilir / Sağ tuş / Araştır
  2. Klasör seçilir / Sağ tuş / Paylaşım
  3. Klasör seçilir / Sağ tuş / Özellikler
  4. Klasör seçilir / Sağ tuş / Gönder
 19. Yukarıdaki (Hızlı Başlat)

  simgeleri eklemek veya kaldırmak için aşağıdaki seçeneklerden hangisi kullanılmalıdır?

  1. Masaüstünde sağ tuş – Özellikler
  2. Dosya menüsü – Özellikler
  3. Görev Çubuğu sol tuş – Özellikler
  4. Görev Çubuğu sağ tuş – Araç Çubukları
 20. Microsoft Word uygulamasını başlatmanın yolu aşağıdakilerden hangisidir?

  1. Başlat – Programlar – Microsoft Word
  2. Başlat – Ayarlar – Microsoft Word
  3. Başlat – Programlar – Donatılar – Microsoft Word
  4. Başlat – Ayarlar – Denetim Masası – Microsoft Word

39 . Aşağıdakilerden hangisi rakamları arttırıp azaltmak için kullanılır?

(6)

 1. B) C) D)
  1. Windows Gezgininde iken bir diske ait etiket ismini değiştirmek için hangi komut dizisi kullanılır?

 2. Görünüm /Simgeleri sırala(View / Arrange Icons)

A) Düzen / Diğerlerini Seç(Edit / Invert Selection)

 1. Düzen / Özellikler/ Genel ( File / Properties/ General)
 2. Dosya / Ad Değiştir (File / Rename)
 1. Bir pencerede sıralı birden çok dosyayı seçebilmek için hangi yardımcı tuş kullanılır?

  1. Alt Gr
  2. Ctrl
  3. Shift
  4. Caps Lock
 2. Windows’un zemin renginin ve diğer renklerinin ayarlandığı bölüm hangisidir?

  1. Windows Gezgini
  2. Pano Görüntüleyici
  3. Wordpad
  4. Denetim Masası
 3. Araç çubuğu (Toolbar) üzerindeki düğmesinin görevi nedir?

  1. Yapıştırma Yapar
  2. Simgeler(Icons).
  3. Kopyalama yapar.
  4. Taşıma yapar.
 4. Yardım bilgileri hangi tuşa basınca çıkar?

  1. F3
  2. F4
  3. F10
  4. F1
 5. Düğmesi ile aynı işlevi yapan tuş kombinasyonu hangisidir?

  (7)

  1. Esc
  2. Ctrl+Esc
  3. Alt+F4
  4. Alt+Tab
 6. Geri dönüşüm kutusunda bulunan herhangi bir dosyayı silindiği yere geri almak için hangisi kullanılır?

  1. Dosya Seçilir – ağ düğme – Geri al
  2. Dosya Seçilir – Düzen – Geri al
  3. Dosya Menüsü – Gönder
  4. Dosya Seçilir – Sağ düğme – Geri Yükle
 7. Aşağıdakilerden hangisi Windows Gezgininde (Windows Explorer) iken ardışık olmayan birden fazla dosya seçimi için mouse ile birlikte kullanılan tuştur?

  1. CTRL
  2. ESC
  3. F8
  4. F9
 8. Kullanıcının HDD(Sabit Disk) üzerinde oluşturduğu odacıklara ne ad verilir?

  1. Klasör
  2. Belgelerim
  3. Karakter
  4. Bilgisayarım
  1. Durum Çubuğu
  2. Başlık Çubuğu
  3. Menü Çubuğu
  4. Yatay Kaydırma Çubuğu

  Yukarıdaki çubuğun adı nedir?

 9. Windows’ta Fare – Klavye – Sistem – Program Ekle / Kaldır vb. gibi uygulamaların yer aldığı bölüm aşağıdakilerden hangisidir?

  1. Windows Gezgini
  2. Bilgisayarım simgesi
  3. Geri Dönüşüm Kutusu
  4. Denetim Masası

(8)

 1. Windows’ta Film veya müzik dosyaları hangi programla çalıştırır?

  1. Windows Media Player B) Ses Denetimi

C) Ses Kaydedicisi D) Ses Değiştirici

 1. Yandaki Denetim Masası öğesi olan Bölge ve Dil Seçenekleri ne işe yarar?
  1. Bilgisayarımızın para birimi, saat – tarih biçimi gibi özelliklerini ayarlayabiliriz.
  2. Bilgisayarımızın ekran renklerini ayarlayabiliriz
  3. Bilgisayarımızın Görüntü kalitesini ayarlayabiliriz
  4. Internet’e bağlanabiliriz
 2. Yandaki simgenin anlamı aşağıdakilerden hangisidir?

  1. Yeni belge aç
  2. Bilgisayarı kapat
  3. Denetim masası
  4. Oturumu kapat
 3. Windows’ta bir doya ya da klasöre en fazla kaç karakterlik isim verilebilir?

  A) 8 B) 1000 C) 255 D) 3

 4. Yukarıdaki görünüme göre simgelerin isimleri hangisinde doğru verilmiştir?

  1. Internet Explorer – Masaüstünü Göster – Winamp – Media Player
  2. Masaüstünü Göster – Internet Explorer – Media Player – Winamp
  3. Winamp – Media Player – Internet Explorer – Masaüstünü Göster
  4. Media Player – Internet Explorer – Masaüstünü Göster – Winamp
 5. Internet Explorer penceresinde yukarıdaki menünün görevi nedir?
  1. Sık kullanılan belgelere ulaşmayı sağlar.
  2. Sık kullanılan web adreslerine ulaşmamızı sağlar.
  3. Giriş sayfasının açılmasını sağlar
  4. Sayfanın yenilenmesini sağlar.
 6. Dosyaları gizlemek / göstermek için aşağıdaki seçeneklerden hangisini çalıştırmalıyız?

  1. Denetim Masası – Bölge ve Dil Seçenekleri – Diller – Tüm Dosyaları Göster

   (9)

  2. Denetim Masası – Klasör Seçenekleri – Görünüm
  3. Denetim Masası – Klavye / Hız– Görünüm
  4. Denetim Masası – Klasör Seçenekleri / Genel
 7. Başlat düğmesinin hemen sağında yer alan (kare içine alınmış) hızlı başlat düğmesinin işlevi vedir?
  1. Denetim masasını açar
  2. Internet Gezginini açar
  3. Özel bir programa ait hızlı başlatma kısayoludur.
  4. Masaüstünü gösterir.

   WORD

 8. Araç çubuğu üzerindeki yazıcı simgesi hangi görevi gerçekleştirir?

  1. Baskı ön izleme
  2. Belgeyi yazıcıya yollar
  3. Rapor hazırlar
  4. Sayfa düzenini sağlar
 9. Yandaki ifadenin tanımı nedir?

  1. Bilgi sola dayalı
  2. Bilgi sağa dayalı
  3. Bilgi ortalanmış
  4. Paragraf ayarı yapılmış
 10. Yanda verilen simge için aşağıdakilerden hangisi hatalıdır?

  1. Çizgi kalınlığı tanımlanabilir
  2. Çizgi biçimi tanımlanabilir (tek, çift gibi)
  3. Çizgi rengi tanımlanamaz
  4. Çizgi için ok eklenebilir
 11. Aşağıdakilerden hangisi sayfa yapısı seçeneği ile tanımlanamaz?

  1. Soldan bırakılacak boşluk
  2. Sağdan bırakılacak boşluk
  3. İki yana hizalama
  4. Üstten bırakılacak boşluk
 12. Yapılan en son işlemi geri almak için aşağıdaki kısa yol tuşlarından hangisi kullanılmalıdır?

  (10)

  1. Ctrl+A B) Ctrl+G

   C) Ctrl+S D) Ctrl+Z

 13. Ctrl + Home tuşunun işlevi aşağıdakilerden hangisidir?

  1. Belgenin başına gider
  2. Belgenin sonuna gider
  3. Paragraf başına gider
  4. Paragraf sonuna gider
 14. Yukarıdaki simgenin anlamı nedir?

  1. Çizgi biçim ve kalınlığı
  2. Çizgi biçimi
  3. Çizgi kalınlığı
  4. Çizgi rengi
 15. Word Sözlük Dosyası tarafından tanınmayan bir ifade için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

  1. İfade sözlüğe eklenebilir
  2. İfade düzeltilmeden geçilebilir
  3. İfade istenirse altı çizili olarak gösterilebilir
  4. Yukarıdakilerin hepsi doğru.
 16. Aksi belirtilmedikçe Durum Çubuğu üzerinde aşağıdaki bilgilerden hangisi görüntülenemez?

  1. Sayfa numarası
  2. Toplam sayfa adedi
  3. Bölüm numarası
  4. Scroll Lock tuşu için On/ Off durumu
 17. Aktif bir dosyaya başka bir dosya eklemeye yarayan komut aşağıdakilerden hangisidir?

  1. Dosya/ Aç
  2. Düzen/Özel Yapıştır
  3. Düzen/Bağlantılar
  4. Ekle/Dosya
 18. Yukarıdaki simgenin işlevi aşağıdakilerden hangisidir?

  (11)

  1. Yazım hatalarını kontrol et
  2. Formül hatalarını kontrol et
  3. Anlam hatalarını kontrol et
  4. Hiçbiri
 19. Kayıtlı olan dosyayı açmak için aşağıdakilerden hangisi kullanılır?

  1. Dosya Menüsü – Aç
  2. Düzen Menüsü – Aç
  3. Biçimlendirme Araç Çubuğundan –
  4. Hiçbiri
 20. Aşağıdakilerden hangisi ile en son yapılan işlem iptal edilmiş olur?

  1. Ctrl – Z
  2. Düzen Menüsü – Geri Al
  3. Standart Araç Çubuğundan simgesi
  4. Hepsi
 21. Aşağıdakilerden hangisi Çizim Araç Çubuğu öğelerinden değildir?

  1. B) C) D)
 22. Seçili olan yazıyı Kalın yazdırmak için hangi düğme kullanılmalıdır?

  1. B) C) D)
 23. Düğmesinin görevi nedir?

  1. Paragrafı sola dayalı yapar. B) Paragrafı sağa dayalı yapar.

   C) Paragrafı ortalar D) Paragrafı iki yana yaslar

  1. Dış Kenarlıklar
  2. Yazdır
  3. Yakınlaştır
  4. Numaralandırma
  5. Sütunlar

  Aşağıdakilerden hangisi doğru eşleştirmeyi göstermektedir?

  1. I – II

   (12)

  2. I – II – III
  3. I – II – V
  4. II – IV
 24. Sayfanın görünüm oranını değiştirmek için aşağıdakilerden hangisi kullanılır?

  1. Dosya – Sayfa yapısı – Yakınlaştır
  2. Görünüm – Yakınlaştır
  3. Düzen – Yakınlaştır
  4. Biçim – Otomatik biçim
 25. Belge içerisindeki karakter, satır, kelime vb. gibi bilgileri saymayı sağlayan komut Aşağıdakilerden hangisidir?

  1. Araçlar/Dil
  2. Araçlar/Sözcük Sayımı
  3. Biçim/sütunlar
  4. Biçim/Biçem
 26. Biçim /sütunlar seçeneği ile aşağıdakilerden hangisi yapılamaz?

  1. Sayfayı sütunlara ayırma ve sütunlar arası çizgi koyma işlemleri yapılabilir
  2. Her sütunun genişlik ve aralık ayarları yapılabilir
  3. Eşit sütun genişliği tanımlanabilir
  4. Sütunlar için sekme noktaları tanımlanabilir

EXCEL

79. =TOPLA(A1:A3) formülünün açılımı nedir?

A) a1+a2+a3 B) a1

C) a1+a3 D) a3+a2

80. =SOLDAN(“BİLGİSAYAR”;3)

=LEFT (“BİLGİSAYAR”;3) işlevinin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?

A) BİLGİSAYAR B) BİLGİ

C) SAYAR D) BİL

 1. Araçlar/Seçenekler/ Görünüm komut dizisinin yaptığı görev nedir?

  1. Kılavuz çizgilerinin kopyalanmasını sağlar
  2. Kılavuz çizgilerinin görünmesini sağlar
  3. Cetvelin silinmesini sağlar
  4. Hiçbiri.
 2. Bir hücre grubu fare ve Ctrl tuşları kullanılarak sürüklenir ve bırakılırsa yapılan işlem nedir?

  (13)

  1. Sürükleme
  2. Taşıma
  3. Kopyalama
  4. Silme
 3. B1,B2 ve B3 hücrelerindeki sayıların toplamını B4 hücresine yazdırmak için aşağıdakilerden hangisi kullanılmalıdır?

  A) =Topla(B1:B3)

  B) =Topla(A1:A3)

  C) =Topla(B1:B4)

  D) =Topla(A1:B4)

 4. Bir çalışma sayfasına ait düzenlemeler ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yapılamaz?

  1. Çalışma sayfasına isim verilebilir
  2. Çalışma sayfası gizlenir.
  3. Çalışma sayfası ayrı bir dosya olarak saklanabilir.
  4. Çalışma sayfasındaki veriler için hazır biçimler kullanılabilir.
 5. Dosya menüsündeki Kapat seçeneğinin Tümünü Kapat şekline dönüşmesi için menü ile beraber aşağıdaki kısayol tuşlarından hangisi kullanılmalıdır?

  1. Ctrl
  2. Alt
  3. Shift
  4. Tab

86. =EĞER(D4>90;”GEÇTİ”; “KALDI”) fonksiyonunda GEÇTİ yazabilmesi için D4 kaç olmalıdır?

 1. 19
 2. 90
 3. 98
 4. 60

87. =SOLDAN(“BAKANLIK”;3) =LEFT(“BAKANLIK”;3) formülünün sonucu nedir?

 1. KAN
 2. BAK
 3. KIL
 4. KAB
 1. Düzen – Sil komutu hangisini silemez?

  (14)

  1. Tam satır
  2. Tam sütun
  3. Tablo
  4. Hücre

89. =Mak(21;34;3;89;46) işleminin sonucu nedir?

A) Bu komut hata mesajı verir B) 89

C) 3 D) 46

90. =Eğer(A3<50;”Orta”; Eğer(A3<75; “İyi”; “Pekiyi”))))) komut satırı A3 hücresinde 67 değeri varken hangi sonucu verir?

 1. Hata mesajı verir
 2. Hücre içinde İyi yazar
 3. Hücre içinde Orta yazar
 4. Hücre içinde Pekiyi yazar
 1. Düzen/ Özel yapıştır/ Biçimleri komut dizisinin görevi değildir?

  1. Hücre içeriğini biçimi (Formatı) ile birlikte yapıştırır.
  2. Hücre formatını yapıştırır.
  3. Sadece hücre içeriğini yapıştırır.
  4. Hücre içeriğini bağlantılı yapıştırır.
 2. Düzen/ Sil/ Tüm Sütun seçeneğinin görevi aşağıdakilerden hangisidir?

  1. Çalışma sayfasına satır eklemeyi sağlar.
  2. Çalışma sayfasından sütun silmeyi sağlar, silinen sütunun yeri boş kalır.
  3. Hücreleri sola öteleyerek sütun siler.
  4. Hücreleri yukarı öteleyerek satır siler.
 3. A1 hücresinde ATATÜRK ifadesi var, A2 hücresine A1 hücresini kullanarak ATA kelimesini yazdırmak istersek aşağıdaki fonksiyonlardan hangisi kullanılır?

  A) =Sağdan(A1;3) B) =Soldan(A1;3)

  C) =Parçaal(A1;3) D) =Çağır(A1;3)

 4. İki metni birleştiren formül aşağıdakilerden hangisidir?

A) =”Ali”&”Veli” B) “Ali”&”Veli”

C) =”Ali &Veli” D) =Ali $Veli

95. =TAMSAYI(13,76) fonksiyonu sonucunda hangi değer üretilir?

A) 13 B) 13,8 C) 14 D) 14,00

 1. Farenin ekrandaki işareti hangi anlamı taşır?

  (15)

  1. Çerçeve boyutlandırma
  2. Simgelerin çalıştırılması durumu
  3. Satır – Kolon genişlik ayarlanması
  4. Hücre işaretlenmesi
 2. A5 hücresi aktifken düğmesine basıldığında hangi değer elde edilir?

  A) 10 B) 12 C) 22 D) (#Değer!)

 3. Açık olan belgelerin hepsini ekrana yerleştirmek için hangi menü kullanılır?

  1. Dosya B) Düzen C) Ekle D) Pencere
 4. Yukarıdaki tabloda 1999 yılına ait kâr‘ı veren D4 hücresindeki formül aşağıdakilerden hangisidir?

  A) =B4 – C4 B) =Topla(B4/C4)

  C) =Topla(B4*C4) D) B4 – C4

 5. Yukarıdaki tabloda Veli’nin ortalamasının

  %60’ını veren formül aşağıdakilerden hangisi olamaz?

  A) =D3*60/100

  B) =D3*60%

  C) =D3*0,6

  D) =D3*%60

 6. Birden fazla hücreyi birleştirip verileri ortalayan simge aşağıdakilerden hangisidir?

  A)

  B)

  (16)

  C)

  D)

 7. Yukarıdaki tabloya göre aylık ortalama gideri veren formül aşağıdakilerden hangisidir?

  A) =ortalama(B2:B5)

  B) =ortalama(C2:C5)

  C) =ortalama(C2;C5)

  D) =ortalama(B2;B5)

 8. Yandaki tabloda 8 ile 34 rakamlarının toplamını veren formül aşağıdakilerden hangisidir?

  A) =A2:B3

  B) =A2+B3

  C) =A2;B3

  D) =A3..B2

 9. Çalışma sayfasını silmek için kullanılan menü aşağıdakilerden hangisidir?

  1. Biçim B) Düzen C) Ekle D) Veri
 10. Excel uygulamasının standart yazı tipini ve boyutunu ayarlamak için Kullanılan yol aşağıdakilerden hangisidir?

  1. Araçlar – Seçenekler – Görünüm
  2. Araçlar – Seçenekler – Hesaplama
  3. Araçlar – Seçenekler – Düzen
  4. Araçlar – Seçenekler – Genel
 11. Excel’de grafik oluşturmak için kullanılan menü aşağıdakilerden hangisidir?

  1. Ekle
  2. Görünüm
  3. Düzen
  4. Veri
 12. E6 hücresindeki sayıdan E4 hücresinde bulunan sayıyı çıkartıp sonucu ikiye bölen formül aşağıdakilerden hangisidir?

  A) =E6 – E4/2

  (17)

  B) =(E6 – E4)/2

  C) =(E6 – E4):/2

  D) =(E6:E4)/2

 13. Yukarıdaki tabloda notların ortalamasını veren formül aşağıdakilerden hangisidir?

  A) =(A1+B1+C1)/3

  B) =(B1+C1+D1)/3

  C) =(B1+B2+B3)/3

  D) =TOPLA(B2:B4)/3

 14. A5 hücresindeki ANKARA yazısı ile C3 hücresindeki BAŞARI yazısını A3 hücresinde birleştiren formül hangisidir?

  A) =Birleştir(A5;” “;C3)

  B) =Birleştir(A5” “C3)

  1. Birleştir(A5;” “;A3)
  2. Birleştir(A5;” “;C3)
 15. Aşağıdakilerden hangisi A5 hücresi ile A22 hücresi arasında yer alan verileri toplayan doğru formüldür?

  A) =Topla(A5;A22)

  B) =TOPLA(A5;A22)

  C) = TOPLA(A5;B22)

  D) =Topla(A5:A22)

 16. Bir Excel çalışma sayfasında kaç satır bulunur?

  A) 255

  B) 256

  C) 65536

  D) 6555

 17. Yandaki şekilde görülen düğmenin ismi aşağıdakilerden hangisidir?

  1. Yüzde
  2. Para Birimi
  3. Ondalık Azalt
  4. Ondalık Artır
 18. Yandaki şekilde görülen düğme aşağıdaki işlemlerden hangisini yapar?

  1. Excel programında kullanılan fonksiyonları gösterir.
  2. Sayıların toplanmasını sağlar.
  3. Formül kopyalamak için kullanılır.

   (18)

  4. Sayıların ortalamasını buldurur.
 19. Yukarıdaki grafik için gereken değerler, aşağıdaki şıklardan hangisinde doğru olarak verilmiştir?

  A) 30, 70, 10, 80, 100,120

  B) 30, 40, 20, 80, 80,100

  C) 30, 40, 10, 80, 100,120

  D) 30, 40, 10, 40, 80,100

 20. Excel’de formüle başlarken hangi işaret kullanılır?

  A) ( ) B) = C) * D) /

 21. Sütun genişliğini verileri tam sığdıracak boyuta getirmek için yapılması gereken aşağıdakilerden hangisidir?

  1. Düzen – En Uygun Genişlik
  2. Sağdan Hizalamak
  3. Biçim – Sütun – En uygun genişlik
  4. Biçim Boyacısı
 22. Elektronik Tablolama Programı dosyasının A1 hücresinde yazılı olan

  =TOPLA(A5:B10) alanındaki işlevi C1 hücresine taşıdığınızda işlevin alan adresi aşağıdakilerden hangisine dönüşür?

  1. Hiçbir değişiklik olmaz işlev =TOPLA(A5:B10) olarak kalır
  2. İşlev =TOPLA(C5:D10) olarak değişir
  3. İşlev =TOPLA(C5:C10) olarak değişir
  4. İşlev =TOPLA(B5:C10) olarak değişir
 23. Aşağıdaki karakterlerden hangisi Excel de eşit değildir anlamına gelir?

  1. ><
  2. <>

   (19)

  3. >=
 24. Aşağıdakilerden hangisi sayfa2 sayfasından A3 hücresinin değerini getirir (kopyalar)?

  A) =Sayfa2!A3

  B) =Sayfa2!

  C) =Sayfa2A3

  D) =A3Sayfa2

 25. Yanda görülen resimdeki düğmeler aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru olarak sıralanmıştır?
  1. Simge, Artan oranda sıralama, Azalan oranda sıralama, Grafik sihirbazı, Çizim araç çubuğu göster.
  2. Otomatik Toplam, Artan oranda sıralama, Azalan oranda sıralama, Grafik sihirbazı, Çizim araç çubuğu göster.
  3. Simge, Azalan oranda sıralama, Artan oranda sıralama, Grafik sihirbazı, Çizim araç çubuğu göster.
  4. Otomatik Toplam, Azalan oranda sıralama, Artan oranda sıralama, Çizim araç çubuğu göster, Grafik sihirbazı.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir