İnsan Kaynakları Nedir?

İşletme ve firmaların mal ve hizmetlerini üretebilmeleri, pazarlayabilmeleri ve şirketin iş organizasyonu için çeşitli görev birimleri bulunur. Bu görev birimlerinden birisi de insan kaynakları departmanıdır. Aslında bu departman şirketin ve firmanın tüm birimleri ile ilgilidir. Genellikle şirket içerisinde yer alan personelin organizasyonunu sağlamakla görevlidir.

İşletmelerin genle personel kaynağının sağlanmasına yardımcı olan insan kaynakları, giderek önemli hale gelmiştir. Özellikle şirket ve firma için doğru kişinin belirlenmesi ve gerekli eğitimlerin sağlanması insan kaynaklarının görevlerindendir. Genellikle personelin işe alımı ile ilgilenen insan kaynakları departmanı, büyüyen ve gelişen her firmanın sahip olması gereken birimlerden birisidir. 

İNSAN KAYNAKLARI EĞİTİMİ NASIL ALINIR?

İnsan kaynakları eğitimi, bu alanda kendisini geliştirmek isteyen kişiler tarafından alınması gereken bir eğitimdir. İnsan kaynakları eğitimi genellikle bir sertifika programı kapsamında verilir. Başarılı olan kişiler insan kaynakları kursu içerisinde bir sertifikaya sahip olur ve bu alanda istihdam eder. İnsan kaynakları eğitimi ile kişiler yapacakları mesleğin içeriklerini ve görev alanlarını daha iyi benimser.

İnsan kaynakları eğitimi sayesinde bireyler sektörün ihtiyaçlarını, personeller hakkındaki süreçleri daha iyi öğrenmiş olur. Aksi halde alınan eğitim hem şirket için hem de eğitimi alan kişi için pek yararlı olmaz. Tüm bunlarla beraber insan kaynakları kursu bu mesleği yapmak isteyen kişilerin sektör içerisinde daha fazla yer bulmasını da sağlamaktadır. İnsan kaynakları eğitimi aynı zamanda iş gücüne daha doğru katılım sağlanmasına da yardımcı olmaktadır.

İNSAN KAYNAKLARI EĞİTİMİNDE ALINAN DERSLER

İnsan kaynakları kursuna giden kişiler, alanlarına göre bazı dersleri almak zorundadır. Bu dersleri alarak başarı sağlayan kişilere insan kaynakları sertifikası verilmektedir. İnsan kaynakları kursunda verilen dersler ise şu şekildedir;
-Personel bulma ve seçme,
-İşle ilgili eğitim ve kariyer gelişimi,
-Performans değerlendirme,
-İş analizi,
-Ücret yönetimi,
-Personel sağlığı ve güvenliği,
-Etkin personel yetiştirme ve eğitimleri,
-İnsan kaynaklarına genel bakış olarak çeşitlilik göstermektedir. 

Bu derslerin tümü insan kaynakları alanında kendisini geliştirmek isteyen kişiler için gerekli olan derslerdir. Başarılı olan kişiler iş hayatında sertifikaları sayesinde daha hızlı ve kolay iş olanaklarından faydalanacaktır.