İşaret Dili Bilmenin Önemi

İşitme engelli kişiler ile iletişim kurabilmek, onlara tercümanlık yapabilmek bilgi ve becerisi kazanabilmenin en pratik yolu konu ile ilgili eğitim veren uzman bir kuruluştan hizmet almaktan geçmektedir.
 
İşitme Engelliler ile Kolay İletişimin Yolu

Türk İşaret Dili’ni profesyonel olarak kullanabilmek ve işitme engelli kişilere yardımcı olmanın en pratik yolu konu ile ilgili olarak uzman kişilerden kapsayıcı eğitim almak ve bu eğitim sonrasında gerekli donanım sağlanarak işitme engelli kişiler ile kolaylıkla iletişim sağlamaktır.
 
Söz konusu eğitimlerin konu hakkında uzman bir kadrodan alınması oldukça değerlidir. Bu noktada eğitim alınacak işaret dili kursu ve kapsadığı ders programları oldukça önemlidir. Programının içeriği genel itibariyle işitme engelli kişiler ile iletişim kurabilme, istediklerini anlayabilme, anlatabilme, tercümanlık yapabilme becerilerini sağlayabilecek içeriklerin olması gerekir.

Ders İçerikleri
 
Ders içeriğinde ise işaret dilinin özelikleri, işaret – beden dili ilişkisi, günlük ve resmi konuşma dili, cümle özellikleri, ekler ve zaman anlatımlarını kapsamalıdır. Programları başarı ile bitiren kişiler konu ile ilgili hizmet veren kurum, kuruluşlarda eğitim verebilir, bireysel olarak da işitme engelli kişilere destek olabilirler.