Güzellik Uzmanı Seviye 4 MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi

3.500,00

Güzellik Uzmanı Seviye 4 MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi Güzellik Uzmanlığı Seviye 4 Mesleki Yeterlilik sertifikası Kursları Seviye 4 Myk Mesleki Yeterlilik Belgesi

 

GZU3500

Kurs Açıklaması

Program Profili (Amaç)Güzellik Uzmanı Seviye 4 MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi Bu tür kapsamındaki yeterlilikler, orta düzeyde kuramsal ve işlemsel bilgi ile ileri düzeyde olgusal bilgi kullanılarak öngörülebilir ancak değişime açık çalışma ortamlarında faaliyet yürütülen, sorunlara çözüm üretilen ve başkalarının yürüttüğü rutin görevlerin gözetimi yapınan iş ve mesleklerde önceki öğrenmelerin tanınması amacıyla sunulmaktadır.
Öğrenme OrtamlarıGüzellik Uzmanı Seviye 4 MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi kapsamındaki yeterliliklere ait öğrenme kazanımları, örgün ve yaygın öğrenme ortamlarında edinilebildiği gibi işbaşında ve serbest öğrenme ortamlarında bağımsız olarak da edinilebilmektedir.
Öğrenme Kazanımları (Tanım)Bu yeterliliğe sahip kişi;
Güzellik Uzmanı Seviye 4 MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi

 • Çalışma süreçlerinde ve alanlarındaki iş sağlığı ve güvenliği, çevre ve hijyen ile ilgili önlemleri açıklar.
 • İş süreçlerinin organizasyonu ve iş ekipmanlarının işlevselliği, kalite koşulları ve müşteri ilişkilerine dair konuları açıklar.
 • Mesleğin gelişimi ile mesleki gelişimin işlev ve önemini açıklar.
 • Çalışma ortamını kendisi ve müşteri için uygun hale getirir.
 • Ciltte temizleme ve arındırma işlemlerini uygular.
 • Cilde bakım işlemlerini uygular.
 • Vücut bakım ihtiyaçlarını ve kapsamını tespit eder.
 • Vücut bakım işlemlerini uygular.
 • Epilasyon ve depilasyon sürecini sağlığa, güvenliğe ve müşteriye uygun hale getirir.
 • Epilasyon işlemlerini uygular.
 • Depilasyon yapar.
 • Makyaj sürecini sağlığa, güvenliğe ve müşteriye uygun hale getirir.
 • Uygulanacak makyaj tekniği ve işlemlerini müşterinin talep ve kişisel özelliklerine göre tespit eder.
 • Yüz ve dekolte bölgesine makyaj uygulaması yapar.
 • Gözler ve dudaklara makyaj uygular.
 • Kirpikleri şekillendirir.
Anahtar YetkinliklerBu tür kapsamındaki yeterlilikler, mesleki öğrenme kazanımlarının belgelendirilmesini amaçlamakta olup anahtar yetkinlik içermemektedir.
Ölçme ve Değerlendirme YöntemleriÖlçme ve değerlendirme; MYK tarafından yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşlarınca Mesleki Yeterlilik Kurumu Sınav, Ölçme, Değerlendirme ve Belgelendirme Yönetmeliği doğrultusunda ilgili Ulusal Yeterlilikte tanımlanan koşul ve yöntemlere uygun gerçekleştirilmektedir. Ölçme ve değerlendirmede yazılı-sözlü sınavlar, performans sınavları, gözlem, mülakat, simülasyon, canlandırma (role-play), portfolyo ve işbaşında gözetim gibi farklı yöntemler kullanılmaktadır.
Kalite GüvencesiKalite güvence süreçleri, MYK Kalite Güvence Belgesi ve ekinde yer alan Rehberlere uygun olarak gerçekleştirilmektedir.

Ulusal Yeterliliklerin Oluşturulması ve Onaylanması:

Sektörünü ve meslek alanını temsil gücüne sahip kurum ve kuruluşlar ile MYK çalışma grupları tarafından geliştirilen ulusal yeterlilikler; en az 15 gün süreyle ilgili tüm tarafların görüşüne sunulur, MYK Sektör Komiteleri tarafından doğrulanır ve MYK Yönetim Kurulu tarafından onaylanır. Ulusal yeterlilikler, ulusal meslek standartlarına bağlı olarak en geç beş yılda bir yeniden gözden geçirilir.

Güzellik Uzmanı Seviye 4 MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi
Ölçme-Değerlendirme:

TÜRKAK tarafından ISO/EN 17024 Standardına göre akredite edilen ve MYK tarafından yetkilendirilen belgelendirme kuruluşlarınca MYK mevzuatına ve ulusal yeterliliklerde tanımlanan koşul ve yöntemlere uygun gerçekleştirilir. Ölçme ve değerlendirme faaliyetleri, önceden belirlenen ve ilan edilen sınav programlara uygun olarak gerçekleştirilir. Sınav programlarında yeterlilik formlarına, değerlendiricilere, ölçme ve değerlendirme ölçütleri ve yöntemlerine ilişkin bilgilere yer verilir. Tüm ölçme ve değerlendirme işlemleri kamera kaydına alınır ve saklanır. Kayıtlar MYK mevzuatında tanımlanan şartlar ve sürelerde saklanır. Ölçme ve değerlendirme faaliyetleri iç ve dış doğrulama süreçlerine tabii tutulur. Doğrulama faaliyetlere ilişkin kanıtlar MYK Web Portal üzerinden ilgili kuruluş, dosya sorumluları ve denetim ekibi ile paylaşılır.

Belgelendirme:

Yetkilendirilmiş Belgelendirme Kuruluşları tarafından başarılı olduğuna karar verilen bireylere MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi düzenlenir. MYK Mesleki Yeterlilik Belgesinin tasarım ve basımına yönelik faaliyetler MYK tarafından gerçekleştirilir. MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi için karekod ve hologram gibi güvenlik önlemleri uygulanmakta olup belgelerin doğruluğu MYK Web Portal üzerinden kontrol edilebilir. Öz Değerlendirme: Yetkilendirilmiş Belgelendirme Kuruluşları MYK mevzuatı ve TS EN ISO / IEC 17024 Akreditasyon Standardı gereğince her yıl öz değerlendirme faaliyeti gerçekleştirir. Faaliyet sonuçları tüm düzeltici önleyici faaliyet kayıtları ve dayanak dokümanlar saklanır ve öz değerlendirme raporuyla MYK’ya sunulur.

Dış Değerlendirme:

Yetkilendirilmiş Belgelendirme Kuruluşlarının dış değerlendirmesi TÜRKAK tarafından (TS EN) ISO/IEC 17024 Standardına göre, MYK tarafından ise MYK mevzuatına uygun olarak programlı ve programsız denetimler aracılığıyla gerçekleştirilmektedir. Dış değerlendirme raporları Yetkilendirilmiş Belgelendirme Kuruluşları ve MYK Yönetim Kuruluna sunulur.

Düzenli Gözden Geçirme:
Güzellik Uzmanı Seviye 4 MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi

MYK Denetim Dairesi Başkanlığının dış değerlendirme faaliyetleri ve sonuçları MYK Yönetim Kurulunca düzenli olarak gözden geçirilir. Ayrıca TÜRKAK’ın dış değerlendirme faaliyet ve sonuçları ise Avrupa Akreditasyon Birliğinin düzenli gözden geçirmesine tabidir. Bilgi Yönetim Sistemleri: Yetkilendirme, ölçme-değerlendirme, belgelendirme, öz değerlendirme ve dış değerlendirme süreçleri MYK Portal üzerinden gerçekleştirilir. Geri Bildirim Mekanizmaları: Yeterliliğe ilişkin tüm süreçlerde paydaş katılımı en üst düzeyde temin edilir ve görüş, öneri, itiraz ve şikâyetler mevzuata uygun olarak değerlendirilir.

Giriş ŞartıGiriş şartı aranmamaktadır.
Başarma ŞartlarıUlusal yeterliliğe dayalı ölçme-değerlendirme yoluyla edinilir.
Geçerlilik Süresi (Varsa)Yeterlilik belgesinin geçerlilik süresi, belgenin düzenlendiği tarihten itibaren 5 yıldır.

 

82 / 100

Quick Comparison

SettingsGüzellik Uzmanı Seviye 4 MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi removeSorumlu Emlak Danışmanı Seviye 5 MYK removeOto Galeri Sertifikası remove
NameGüzellik Uzmanı Seviye 4 MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi removeSorumlu Emlak Danışmanı Seviye 5 MYK removeOto Galeri Sertifikası remove
ImageGüzellik Uzmanı Seviye 4 MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi
SKUGZU3500SED900
Rating
Price

3.500,00

3.000,00

950,00

Stock

2991 adet stokta

Availability2991 adet stokta
Add to cart

DescriptionGüzellik Uzmanı Seviye 4 MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi Güzellik Uzmanlığı Seviye 4 Mesleki Yeterlilik sertifikası Kursları Seviye 4 Myk Mesleki Yeterlilik Belgesi Mesleki Yeterlilik Sorumlu Emlak Danışmanı Seviye 5 Sertifikası .
Content
Program Profili (Amaç)Güzellik Uzmanı Seviye 4 MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi Bu tür kapsamındaki yeterlilikler, orta düzeyde kuramsal ve işlemsel bilgi ile ileri düzeyde olgusal bilgi kullanılarak öngörülebilir ancak değişime açık çalışma ortamlarında faaliyet yürütülen, sorunlara çözüm üretilen ve başkalarının yürüttüğü rutin görevlerin gözetimi yapınan iş ve mesleklerde önceki öğrenmelerin tanınması amacıyla sunulmaktadır.
Öğrenme OrtamlarıGüzellik Uzmanı Seviye 4 MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi kapsamındaki yeterliliklere ait öğrenme kazanımları, örgün ve yaygın öğrenme ortamlarında edinilebildiği gibi işbaşında ve serbest öğrenme ortamlarında bağımsız olarak da edinilebilmektedir.
Öğrenme Kazanımları (Tanım)Bu yeterliliğe sahip kişi; Güzellik Uzmanı Seviye 4 MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi
 • Çalışma süreçlerinde ve alanlarındaki iş sağlığı ve güvenliği, çevre ve hijyen ile ilgili önlemleri açıklar.
 • İş süreçlerinin organizasyonu ve iş ekipmanlarının işlevselliği, kalite koşulları ve müşteri ilişkilerine dair konuları açıklar.
 • Mesleğin gelişimi ile mesleki gelişimin işlev ve önemini açıklar.
 • Çalışma ortamını kendisi ve müşteri için uygun hale getirir.
 • Ciltte temizleme ve arındırma işlemlerini uygular.
 • Cilde bakım işlemlerini uygular.
 • Vücut bakım ihtiyaçlarını ve kapsamını tespit eder.
 • Vücut bakım işlemlerini uygular.
 • Epilasyon ve depilasyon sürecini sağlığa, güvenliğe ve müşteriye uygun hale getirir.
 • Epilasyon işlemlerini uygular.
 • Depilasyon yapar.
 • Makyaj sürecini sağlığa, güvenliğe ve müşteriye uygun hale getirir.
 • Uygulanacak makyaj tekniği ve işlemlerini müşterinin talep ve kişisel özelliklerine göre tespit eder.
 • Yüz ve dekolte bölgesine makyaj uygulaması yapar.
 • Gözler ve dudaklara makyaj uygular.
 • Kirpikleri şekillendirir.
Anahtar YetkinliklerBu tür kapsamındaki yeterlilikler, mesleki öğrenme kazanımlarının belgelendirilmesini amaçlamakta olup anahtar yetkinlik içermemektedir.
Ölçme ve Değerlendirme YöntemleriÖlçme ve değerlendirme; MYK tarafından yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşlarınca Mesleki Yeterlilik Kurumu Sınav, Ölçme, Değerlendirme ve Belgelendirme Yönetmeliği doğrultusunda ilgili Ulusal Yeterlilikte tanımlanan koşul ve yöntemlere uygun gerçekleştirilmektedir. Ölçme ve değerlendirmede yazılı-sözlü sınavlar, performans sınavları, gözlem, mülakat, simülasyon, canlandırma (role-play), portfolyo ve işbaşında gözetim gibi farklı yöntemler kullanılmaktadır.
Kalite GüvencesiKalite güvence süreçleri, MYK Kalite Güvence Belgesi ve ekinde yer alan Rehberlere uygun olarak gerçekleştirilmektedir.Ulusal Yeterliliklerin Oluşturulması ve Onaylanması:Sektörünü ve meslek alanını temsil gücüne sahip kurum ve kuruluşlar ile MYK çalışma grupları tarafından geliştirilen ulusal yeterlilikler; en az 15 gün süreyle ilgili tüm tarafların görüşüne sunulur, MYK Sektör Komiteleri tarafından doğrulanır ve MYK Yönetim Kurulu tarafından onaylanır. Ulusal yeterlilikler, ulusal meslek standartlarına bağlı olarak en geç beş yılda bir yeniden gözden geçirilir.Güzellik Uzmanı Seviye 4 MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi Ölçme-Değerlendirme:TÜRKAK tarafından ISO/EN 17024 Standardına göre akredite edilen ve MYK tarafından yetkilendirilen belgelendirme kuruluşlarınca MYK mevzuatına ve ulusal yeterliliklerde tanımlanan koşul ve yöntemlere uygun gerçekleştirilir. Ölçme ve değerlendirme faaliyetleri, önceden belirlenen ve ilan edilen sınav programlara uygun olarak gerçekleştirilir. Sınav programlarında yeterlilik formlarına, değerlendiricilere, ölçme ve değerlendirme ölçütleri ve yöntemlerine ilişkin bilgilere yer verilir. Tüm ölçme ve değerlendirme işlemleri kamera kaydına alınır ve saklanır. Kayıtlar MYK mevzuatında tanımlanan şartlar ve sürelerde saklanır. Ölçme ve değerlendirme faaliyetleri iç ve dış doğrulama süreçlerine tabii tutulur. Doğrulama faaliyetlere ilişkin kanıtlar MYK Web Portal üzerinden ilgili kuruluş, dosya sorumluları ve denetim ekibi ile paylaşılır.Belgelendirme:Yetkilendirilmiş Belgelendirme Kuruluşları tarafından başarılı olduğuna karar verilen bireylere MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi düzenlenir. MYK Mesleki Yeterlilik Belgesinin tasarım ve basımına yönelik faaliyetler MYK tarafından gerçekleştirilir. MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi için karekod ve hologram gibi güvenlik önlemleri uygulanmakta olup belgelerin doğruluğu MYK Web Portal üzerinden kontrol edilebilir. Öz Değerlendirme: Yetkilendirilmiş Belgelendirme Kuruluşları MYK mevzuatı ve TS EN ISO / IEC 17024 Akreditasyon Standardı gereğince her yıl öz değerlendirme faaliyeti gerçekleştirir. Faaliyet sonuçları tüm düzeltici önleyici faaliyet kayıtları ve dayanak dokümanlar saklanır ve öz değerlendirme raporuyla MYK’ya sunulur.Dış Değerlendirme:Yetkilendirilmiş Belgelendirme Kuruluşlarının dış değerlendirmesi TÜRKAK tarafından (TS EN) ISO/IEC 17024 Standardına göre, MYK tarafından ise MYK mevzuatına uygun olarak programlı ve programsız denetimler aracılığıyla gerçekleştirilmektedir. Dış değerlendirme raporları Yetkilendirilmiş Belgelendirme Kuruluşları ve MYK Yönetim Kuruluna sunulur.Düzenli Gözden Geçirme: Güzellik Uzmanı Seviye 4 MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi MYK Denetim Dairesi Başkanlığının dış değerlendirme faaliyetleri ve sonuçları MYK Yönetim Kurulunca düzenli olarak gözden geçirilir. Ayrıca TÜRKAK’ın dış değerlendirme faaliyet ve sonuçları ise Avrupa Akreditasyon Birliğinin düzenli gözden geçirmesine tabidir. Bilgi Yönetim Sistemleri: Yetkilendirme, ölçme-değerlendirme, belgelendirme, öz değerlendirme ve dış değerlendirme süreçleri MYK Portal üzerinden gerçekleştirilir. Geri Bildirim Mekanizmaları: Yeterliliğe ilişkin tüm süreçlerde paydaş katılımı en üst düzeyde temin edilir ve görüş, öneri, itiraz ve şikâyetler mevzuata uygun olarak değerlendirilir.
Giriş ŞartıGiriş şartı aranmamaktadır.
Başarma ŞartlarıUlusal yeterliliğe dayalı ölçme-değerlendirme yoluyla edinilir.
Geçerlilik Süresi (Varsa)Yeterlilik belgesinin geçerlilik süresi, belgenin düzenlendiği tarihten itibaren 5 yıldır.
 

Sorumlu Emlak Danışmanı Seviye 5 Sertifikası

Mesleki Yeterlilik Kurumu sorumlu emlak danışmanı seviye 5 sertifikası tüm Türkiye'den sertifika alma imkanı MYK sertifikanızı alın. Hızlı ve Güvenilir sınavlarda başarı sağlayın. WhatsApp İle Kayıt Ol Telefon İle Görüş emlak sertifikasıÜniversite onaylı emlak sertifikası 100 saat online eğitim ile sertifika alın.
 • emlak sertifikası nasıl alınır?
Online uzaktan eğitim ile online eğitimler sonucunda üniversite onaylı emlak sertifikası alın, sertifikalarınız e-devlet üzerinden sorgulanabilir olsun. Sorunsuz bir şekilde tüm devlet kurumlarında kullanın.
 • emlak sertifikası nereden alınır?
Emlak danışmanı sertifikası Online Uzaktan Eğitim web sitemizden alabilirsiniz, Güvenli sistemden uzman eğitmenler ile video eğitimlerinizi alabilirsiniz. Emlak sertifikası nereden alınırCanlı eğitimlere katılmak için bize başvurabilirsiniz.emlak sertifikaEmlak sertifika almak için bize ulaşın emlak sertifikası almak için sınav ve eğitim bilgilerine ulaşmak.emlak sertifikası kursuİşyeri açmak için gerekli olan emlak sertifika kursu ile çalışmak ve ya işyeri açmak için gerekli olan sertifikalarınızı alın ve işinize başlayın.emlak sertifikası seviye 5mesleki yeterlilik emlak sertifikası seviye 5 ile yetki alın belgeleriniz adresinizi teslim edilsin.emlak sertifikası izmirMesleki Yeterlilik Seviye 5 sertifikası ile üniversite onaylı emlak sertifikası izmir de sınavlara katılın ve yetki belgenizi hemen alın ücretsiz online eğitim imkanı ile fırsatı kaçırmayın.emlak sertifikası sorularıMeslek yeterlilik emlak danışmanı sertifikası soruları çıkmış sorular ve eski sınav sorularının açıklamalı içerikleri ve eğitimleri.emlak sertifikası kursu fiyatlarıMyk ve üniversite onaylı emlak sertifikası kursu fiyatları ücretler ve taksitlendirme için bizimle irtibata geçiniz.üniversite onaylı emlak sertifikasıTürkiye’de tüm illerde gerçekleşen eğitimler ile ilgili üniversite onaylı emlak sertifikası alarak kendinizi emlak danışmanı olarak tanıtım.

Üniversite Onaylı Emlak Danışmanlığı Sertifikası

14 Ekim 2020 tarihinde yürürlüğe giren Taşınmaz Ticareti Yönetmeliği emlak sektöründe olumlu değişiklikler ve düzenlemeler getirilmiştir. Bu yönetmelik emlak sektöründe faaliyet gösteren tüm çalışanların en az 100 saatlik Üniversite Onaylı Emlak Danışmanlığı Belgesi almanız gerekmektedir. Online Uzaktan Eğitim ile eğitim almanızı sağlıyoruz. İş ve zaman kaybı yaşamadan 10 yıllık tecrübe ile sizlere Üniversite Onaylı Emlak Danışmanlığı Sertifikanızı almanızı sağlıyoruz.  Sisteme kayıt olduğunuzda kullanıcı adı ve şifresi ile Online Uzaktan Eğitim Lms sayfasına gireceksiniz ve tüm eğitim modüllerini zaman ve mekan sınırı olmadan eğitiminizi tamamlayacaksınız.Üniversite onaylı olan sertifikalarınız E-devlet sisteminde görünmektedir. Sınavınız online test şeklinde olacaktır, başarılı olmanız durumunda Üniversite Onaylı Emlak Danışmanlığı Belgeniz size gönderilecektir.

Emlak Danışmanlığı Sertifikası Üniversite Onaylı Sertifika

Taşınmazın Ticareti Yönetmeliği İçin Gerekli Olan Sertifika

Emlak Danışmanlığı Yapmak ve Emlak Ofisi Açabilmeniz İçin Gerekli Olan Sertifika Belge

Bizden Aldığınız Üniversite Onaylı Sertifikalar E-Devlet'de Hesabınızda Görünmektedir.

Motorlu Kara Taşıtları Alım Satım Sorumlusu  Oto Galeri Sertifikası

Bu programın amacı, motorlu kara taşıtı alım satım çalışmalarının eğitim almış ve nitelik kazandırılmış kişiler tarafından yürütülmesini ve çalışmalarda kalitenin artırılmasını sağlamaktır. Motorlu kara taşıtı ticareti yapılan işletmelerde işletme sahipleri, işletmeyi temsile yetkili kişiler ile pazarlama ve satış biriminde yöneticilik yapan kişilerin bu belgeyi alması tavsiye edilmektedir. Belgenin alınabilmesi için yapılacak sınavlarda başarılı olmak gerekir. Bu ders notları bu amaçla hazırlanmıştır. Ders Programında 2 ana birim vardır.Zorunlu olarak alınması gereken yeterlilik birimleri ve seçmeli birimdir. Programı Oluşturan Zorunlu Yeterlilik Birimleri A1: İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre ve Kalite Birimi A2: Motorlu Kara Taşıtı Alım Satım İşlemleri Birimi Programı Oluşturan Seçmeli Yeterlilik Birimleri B1: Satış Öncesi ve Satış Sonrası Hizmetler Birimi  Söz konusu birimler konusunda yeterli olup olmadığınız, alacağınız sınav sonucuna bağlı olarak değerlendirilmektedir. Bu konuda sınav türleri ve sınav süreleri şu şekilde belirlenmiştir: A1 / Teorik (Zorunlu) en az 15 soru 30 Dakika 4 Seçenekli Test A2 / Teorik (Zorunlu) en az 10 soru 20 Dakika 4 Seçenekli Test A2 / Performans (Zorunlu) 30 Dakika Teatral UygulamaTeorik sınavlarda adaylara 4 seçenekli, her bir soru eşit puan değerinde çoktan seçmeli test yapılmaktadır. Yanlışlar doğruları götürmemektedir. Performans sınavları adayların teatral (tiyatral, drama yöntemiyle) bir sınav ortamında sınava gireceği birimin “Beceri ve Yetkinlikler” kontrol listesinde yer alan adımları bire bir uygulamasıyla gerçekleştirilmektedir. Bilgi göstergeleri (BG) ile Beceri ve Yetkinliklere (BY) Dair Sınav Soru Sayısı, Minimum Geçme Notları ve Başarı Kriterleri A1 / Teorik (Zorunlu) en az 15 Soru (11 Doğru cevap verilmelidir.) A2 / Teorik (Zorunlu) en az 10 Soru (7 Doğru cevap verilmelidir.) A2 / Performans (Zorunlu) 18 Adım (Dokümanda yıldızlı olarak işaretlenen 6 Kritik adımın tamamı uygulanmalıdır.) Teorik sınavlarda soruların en az %70’ine doğru yanıt veren adaylar başarılı sayılır. Performans sınavlarında adayların başarı sağlaması için kritik adımların tamamından başarılı performans göstermek koşuluyla sınavın genelinden asgari %80 başarı göstermesi gerekir. Belgenin Geçerlilik SüresiBelgenin geçerlilik süresi 5 (beş) yıldır. Belgesini yenilemek isteyen adaylar belge geçerliliğinin bitiş tarihine 5 (beş) ay kala ile bitiş tarihi arasında belge yenileme başvuru ücretini veya belge yenileme sınav ücretini kuruluşa ödeyip bir başvuru formu doldurarak başvuruda bulunabilir. Tekrar Sınava Giriş Hakkı Adaylar girmiş oldukları yeterlilik birim sınavından başarısız olmaları halinde 1 (bir) yıl içinde aynı yeterlilik biriminden sınav ücreti ödemeden tekrar sınava girme hakkına sahiptir. Tekrar girdikleri bu sınavdan da başarısız olmaları halinde bundan sonra girmek istedikleri sınav birimleri için ilk başvuru koşulları geçerlidir.
WeightYokYokYok
DimensionsYokYokYok
Additional information
Telefon ile Ara
WhatsApp Mesaj
Select the fields to be shown. Others will be hidden. Drag and drop to rearrange the order.
 • Image
 • SKU
 • Rating
 • Price
 • Stock
 • Availability
 • Add to cart
 • Description
 • Content
 • Weight
 • Dimensions
 • Additional information
 • Attributes
 • Custom attributes
 • Custom fields
Click outside to hide the comparison bar
Compare